Markedsføring på sociale medier

Slå dine konkurrenter af banen
nye kunder
og mere salg

Markedsføring på de sociale medier er steget eksplosivt gennem de senere år. Fordi det er der kunderne befinder sig, og så er det en billig og effektiv form for virksomheden at markedsføre sig på.

De sociale medier har haft stor succes med at tiltrække brugere, hvilket har før til en eksplosion i antallet af medier. Og det gør det vanskeligere for virksomheder at finde ud af, hvor de skal bruge deres marketingbudget for at få mest værdi for pengene.

Sociale medier strategi
Godt indhold
Flotte fotos
Gode tekster
Engagement online
Integreret marketing

Som virksomhed er der mange forskellige hensyn der balanceres imellem i dagligdagen. Det kan være hensyn til aktionærer, medarbejdere, eksterne interessenter som bank, offentlige myndigheder eller andre der interessere sig for den.

Og så gælder det selvfølgeligt om at sikre en god udvikling med stabil vækst i kunder, omsætning og overskud.

I den forbindelse er markedsføringen af virksomheden vigtig. Og herunder hvilke medier og kanaler, der bedst muligt får budskaberne spredt ud til nuværende og potentielle kunder.

Igennem de senere år er der sket store ændringer i, hvad det er for medier private og virksomheder bruger, og hvordan de bruger dem. Et af de medieområder som er steget eksplosivt, og som får en stadig stigende betydning, er de sociale medier.

Her i artiklen kan du læse om de sociale medier, hvorfor du bør anvende dem i markedsføringen, samt hvordan du gør det.

Hvad sker der hvis virksomheden IKKE arbejder med markedsføring på sociale medier?

Det vigtigste er, at virksomheden risikere at tabe salg og kunder. Fordi kundernes mediebrug skifter voldsomt i de her år. Og har den tidligere primært lagt sin markedsføring på traditionelle medier, så bliver kundegrundlaget langsomt mindre.

Virksomheden risikere at sakke bagud i forhold til konkurrenterne. Allerede på nuværende tidspunkt er onlinemedierne en stor en del af livet og fylder meget i hverdagen. Virksomheder som ikke er til rådighed online og deltager i interaktion her med kunderne og andre interessenter, de bliver anset for at være gammeldags. Og det giver øget troværdighed at være online.

Marketingbudgettet bliver ikke udnyttet optimalt. Fordi det ganske enkelte er billigere at markedsføre sig online på de sociale medier set i forhold til klassisk offline markedsføring. Prisen er lavere for nye kunder.

Hvad er markedsføring på sociale medier?

Social medier marketing er brug af online platforme til at oprette forbindelse mellem mennesker i forskellige sammenhænge. Platformen giver mennesker mulighed for at dele indhold hurtigt, effektivt og i realtid.

Kodeordet her er social interaktion. Hvor brugerne interagerer med hinanden indenfor de rammer, som platformen har sat op.

Der er utallige sociale medier, men generel bliver de delt op i 8 forskellige kategorier:

Sociale netwærk – kommunikation mellem mennesker.
Mediedeling – deling af bl.a. fotos, videoer, slides.
Diskussionsfora – udveksling af idéer og meninger.
Bookmarking – gem og del indhold.
Anmeldelser – anmeldelse af produkter og firmaer.
Blogging og udgivelse  – udgivelse af artikler online.
Interesser – deling af samme interesser og hobbyer.
Shopping – shop online og bytning af vare. Køb og salg af brugte vare.

Evnen til at dele fotos, meninger, begivenheder og meget mere i realtid har ændret den måde vi lever på, og også den måde vi gør forretninger på.

Sociale medier har grundlæggende ændret den måde, hvorpå grupper af mennesker interagerer og kommunikerer med hinanden på. De indfører væsentlige og gennemgribende ændringer i kommunikationen mellem organisationer, samfund og enkeltpersoner.

Hvorfor skal virksomheder bruge sociale medier i markedsføringen ?

Set fra virksomhedens synspunkt, så er der en hel række gode grunde til at anvende sociale medier i markedsføringen:

For det første, så tilbringer personer på arbejde og i deres fritid mere og mere tid online. Det at bruge internettet bliver en stadig større del af vores liv, både privat og på arbejdspladsen. Og samtidig falder anvendelsen af de mere traditionelle medier som TV, magasiner og aviser. Så brug af de sociale medier bliver for mange firmaer en forudsætning for overhovedet at kunne nå ud til kunderne.

Her er data med danskernes medieforbrug i 2015 og 2018 (Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen: Mediernes udvikling i Danmark):

Medieforbrug i Danmark 2018

Figuren viser, hvor mange der anvender de forskellige medier dagligt. 

Den hurtige tilbagegang på de klassiske medietyper som TV, radio, ugeavis, og dagblade ses tydeligt. Og stigning i de digitale medier samt streaming er ligeså tydelig. Bemærk at 89% af befolkningen dagligt er på internettet.

For det andet, så er det en fantastisk mulighed for at komme i direkte kontakt med kunderne og lave én til én markedsføring. Ved at indgå i en personlig dialog med kunder og interessenter, så er det muligt for virksomheden at tilpasse markedsføringen helt individuelt, efter hvad der er behov for. Det giver kunderne tryghed, og gør at de føler sig tættere knyttet til brands og produkter.

For det tredje, så er reklamekampagner online på de sociale medier langt lettere at håndtere. Det tager 4-5 timer at sætte en ny kampagne op med 5-6 forskellige opslag, og få opslagene delt rundt på de medier, der skal med. Resultaterne, for hvordan en kampagne performer, bliver vist i løbet af nogle få timer. Og hvis kampagnen ikke præsterer som ønsket, så kan der laves og implementeres ændringer med det samme. I de tilfælde hvor reklamekampagnen ikke giver de ønskede resultater, så kan den bare lukkes ned igen med det samme.

En traditionel reklamekampagne med TV, magasiner, aviser og outdoor tager typisk 2-3 måneder at planlægge og implementere. Og når den køre, så er det ikke muligt at lave ændringer i opsætning og budskaber.

For de fjerde, så er der bedre mulighed for at ramme målgruppen nøjagtigt. Langt de fleste sociale medier har mulighed for at udspecificere, hvad det er for brugere af dem virksomheden gerne vil ramme med sine budskaber. Typisk er der mulighed for at segmentere målgruppen på en helt række parametre, som eksempelvis geografi, alder, køn, familiesituationinteresser, interesser og adfærd.

Ved klassisk offline markedsføring sker spredningen af budskaberne ved hjælp af masseeksponering. Det giver et enormt spild, da en masse af de personer som bliver eksponeret for budskaberne, ikke er interesseret i dem.

For det femte, så er der billigt i forhold til traditionel offline markedsføring. En god online kampagne kan laves fra 10.000 dkk og op, hvor en offline kampagne med samme effektivitet typisk koster 10 x så meget. Og de lavere omkostninger gør det også muligt for mindre virksomheder at få sat skub i markedsføringen, for at få flere kunder og mere omsætning.

For det sjette, så er konkurrenterne der sandsynligvis allerede.

Hvad kan en virksomhed bruge de sociale medier til i sin markedsføring? ?

De sociale medier kan anvendes til alle former for understøttelse af virksomhedens markedsføring overfor kunder, leverandører, øvrige interessenter, aktionærer og medarbejdere.

Der kan være mange forskellige mål med aktiviteterne:

Salg
Gensalg
Mersalg
Krydssalg
Leadgenerering
Eksponering
Produktlancering
Markedsekspansion
Kundetilfredshed
Kundeloyalitet
Medarbejdertilfredshed
Positionering
Differentiering
Branding
Rebranding

Alle ovenstående mål kan virksomheden bearbejde via sin markedsføring på de sociale medier. Men vær opmærksom på, at det er ikke sikkert at et givent socialt medie – eksempelvis Youtube – er velegnet til alle målene. Så et godt råd er altid at anvende en vifte af medier til spredning af de forskellige budskaber.

Markedsføring på sociale medier

rammer kunderne præcist - billigt og hurtigt

Brug af sociale medier

Udvikling i, hvor mange danskere der med mindst én profil på de sociale medier, er steget dramatisk gennem de senere år, og i 2018 var tallet på 85% (Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen: Mediernes udvikling i Danmark). Og af dem har 78% mere end 3 profiler på forskellige medier.

Her er vist en figur med, hvilke sociale medier danskerne har oprettet profiler hos i 2018:

Danskere med sociale profiler 2018

Figuren viser at Facebook har en helt unik position. Ingen af de andre sociale medier kommer nærheden af den. Og det er derfor nærmest et must at have en virksomhedsprofil på Facebook, hvis online strategien skal give mening.

Vær opmærksom på at er sociale medie med stor udbredelse – Youtube – ikke er med, da det ikke kræver en profil at bruge platformen.

Tips til markedsføring på sociale medier

Som udgangspunkt er det vigtigt at kigge bredt på, hvilke sociale medier der kunne være interessante for virksomheden.

Sæt mål for hvad virksomheden vil med de sociale medier

Hvordan kan sociale medier hjælpe virksomheden med at nå de forretningsmæssige mål?

Ligesom alle andre aktiviteter indenfor din markedsføring, så skal det give mening at være på de sociale medier. Og det skal give god mening, så virksomheden virkelig får noget ud af det.

Fordi det koster penge. Og især fordi det koster kræfter, menneskelige ressourcer og arbejdstid. Som ellers kunne være sat ind på andre markedsføringsaktiviteter, der er bedre til at nå målene. 

Men husk at være realistisk når målene skal sættes. Specielt i opstartsfasen, hvor der endnu ikke er opbygget den store erfaring om, hvad der er de bedste aktiviteter, så kan det være en god idé at lægge lidt blødt ud. Start op med at prøve forskellige medier, temaer og opslagstyper af: Og efterhånden som resultaterne viser sig, og der bliver opbygget en solid viden omkring, hvordan det hele fungerer. Så kan en større del af marketingbudgettet lægges over på de sociale medier, og budgettet kanaliseres derhen hvor det giver de bedste resultater.

Nogle virksomheder bruger sociale medier til at øge kundernes mærkebevidsthed, andre bruger det til at drive webstedstrafik og salg. Sociale medier kan også hjælpe med at skabe engagement omkring dit brand, skabe et community og tjene som en supportkanal for kunderne.

Lav opslag med godt indhold

Den vigtigste forudsætning, hvis virksomheden skal have en succesfuld markedsføring på sociale medier, det er at de opslag der bliver lagt op har et indhold, som brugerne identificerer sig med og engagerer sig i.

Er det ikke tilfældet, så bliver opslagene ikke kommenteret, liket og delt. Og markedsføringen får derfor kun ringe eller slet ingen effekt i forhold til målsætningerne. Samtidigt vil det med sikkerhed betyde, at antallet af følgere ikke vokser organisk.

Heldigvis er der mange måder at skabe interessant indhold på.

Hvordan de enkelte opslag bør udformes, afhænger af den konkrete situation. Hvad er det for en virksomhed der står bag? Hvad for produkter eller services tilbyder den? Hvad er målene? Hvad er budskaberne? Er nogle af de spørgsmål der afgør selve udformningen af opslagene.

Generelt er det en god idé, at se på hvad det er der motiverer brugerne.

Der ligger en videnskab bag, hvad der motiverer brugerne til at dele digitalt indhold. Forskere har opdaget en række psykologiske triggere, der inspirerer folk til at deltage i online-aktiviteter. Her er nogle af de vigtigste:

Underholdning: Sidst på dagen bruger masser af mennesker sociale medier til at slappe af. Underholdende indhold inkluderer humor, memes, videoer, musik og mere. Det kan være vanskeligt at segmentere den måde, hvorpå folk interagerer online, da disse kategorier ofte kan overlappe hinanden. At tænke på disse grundlæggende motiveringer er dog stadig et nyttigt udgangspunkt, for at udvikle indhold der vil motivere brugerne til at blive involveret.

Social accept: Folk elsker at udtrykke deres holdninger og modtage bekræftende feedback fra deres omgangskreds. Deling af indhold er en måde at udtrykke sit personlige tilhørsforhold til en gruppe.

Støtte til ideer: Sociale medier bruges ofte til at signalere støtte til ideer, politiske synspunkter og personlige overbevisninger.

Kommunikation: Mennesker er sociale væsener. Vi ønsker alle at pleje forhold til andre mennesker, og digitalt indhold gør det muligt for os at gøre dette lettere og ofte.

Her er nogle af de typer af indhold, som jeg selv har erfaring med virker godt, og giver højt engagement på de sociale medier: Fotos, videoer, livestreams, ebøger, podcasts, webinarer, guider og infografikker.

Det kan være vanskeligt at komme i gang med produktionen af gode opslag med fangende overskrifter og skarpe tekster. Hvad skal opslagene handle om? Hvordan sikrer virksomheden en passende variation i opslagene, der fastholeder brugernes interesse og engagement?

Her er lidt inspiration til emner som ofte er relevante for brugerne:

Daglige, ugentlige, månedlige serier
Behind the scenes
Milesten
Trends i tiden
Anmeldelser
Tips og tricks
Nyheder
Citater
Analyser
Giveaways
Konkurrencer
Spørg om alt
Guestposts
Indhold fra andre
Genudsend indhold
How to + tutorials
Interview

Udover de her nævnte, så findes der en masse andre temaer, som virksomheden kan bruge. Det gælder om at være kreativ.

Efterhånden som der bliver oparbejde erfaringer med hvordan brugerne reagerer på forskellige temaer og indholdstyper, så bliver det også lettere at vurdere, hvilke opsalg man skal bruge hvornår og til hvad.

Vær engageret

Hvis virksomheden vælger at anvende de sociale medier som en del af markedsføringen, så gør det ordentligt: Vær engageret og brug en let og venlig sproglig tone. Sørg for at deltage i samtalerne, gå i dialog med og lyt til kunder og andre interesserede. Og sørg for at der bliver reageret forholdsvist hurtigt. Det behøver ikke være i løbet af 5 minutter, men der skal helst ikke gå mere end 2-3 timer inden der kommer svar. Brugerne sætter pris på (og forventer) hurtige svar, og så gør det også at eventuelle negative samtaler ikke får lov til at eskalere.

Efterhånden som virksomhedens tilstedeværelse og fanskare på de sociale medier vokser, så vil antallet af samtaler om brand’et også øges. Interesserede kommenterer opslag på de forskellige medier, tagger virksomheden i deres indlæg på sociale medier eller sender beskeder direkte til virksomheden.

Det an brugerne taler om dit brand på sociale medier kan godt ske uden at virksomheden umiddelbart bliver opmærksom på det. Måske sker det i en gruppe virksomheden ikke er medlem af eller måske sker det på en helt andet medie.

Hvis du gerne vil være sikker på at få alle samtaler med, så er det en rigtig god idé at anvende et lytteværktøj, der opfanger alle samtaler og giver dig besked om hvor du bliver nævnt henne. Hvis det er en positiv kommentar, får du en chance for at overraske og glæde dem. Ellers kan du tilbyde support og rette en situation, inden den bliver værre.

Efter min mening bør alle virksomheder med en relativt stor tilstedeværelse på de sociale medier anvende et værktøj til overvågning af hvor virksomheden bliver nævnt henne. Ikke mindst fordi det kan forhindre en shitstorm i at udvikle sig, hvor misforståelser hurtigt bliver ryddet af vejen, eller der bliver sagt undskyld og lovet bedring når virksomheden har dummet sig.

Lav en konsekvent og sammenhængende branding

Brug af sociale medier i markedsføringen gør det muligt for din virksomhed at projicere dit brand image på tværs af forskellige sociale medier platforme.

Selv om hver platform har sit eget unikke miljø og formål, så skal din virksomheds kerneidentitet, hvad enten det er venligt, sjovt eller pålideligt, være konsistent.

Har der ikke tidligere har været arbejdet bevidst med branding i virksomheden, så er det en god idé, at overveje hvordan det skal gribes an. Hvad er det for en positionering der er ønsket og hvordan differentiere virksomhedens sig i forhold til konkurrenterne? Og hvilket betydning får det for hvordan brandingen bliver udformet?

Lav det som en del af markedsføringsplanen

Jeg har efterhånden set en del virksomheder hvor online markedsføringen, og herunder marketing på sociale medier, lever helt deres eget liv. Med deres egen afdeling samt særskilte ledere og medarbejdere. Uden noget formaliseret samarbejde, koordinering eller sammenhæng med den øvrige markedsføring og salgsarbejdet.

Det er en virkelige dårlig idé. 

Det giver en usammenhængende markedsføring, hvor brugerne og kunderne bliver forvirret fordi der ikke er kontinuitet i markedsføringen og overensstemmelse mellem de budskaber der bliver sendt ud fra henholdsvis online adedlingen og offline afdelingen.

Årsagen til opsplitningen i en offline-afdeling og en online-afdeling ligger i, at medarbejderne i de to afdelinger har forskellige udgangspunkter rent uddannelsesmæssigt.

Den klassiske markedsføring med vægt på offline markedsføring, markedsanalyse, marketingstrategi med mere sker via uddannelser på universiteter, handelsskoler, erhvervsakademier mv. Og selvom online marketing langsomt sniger sig ind i pensum, så er der stadigvæk lang vej til en dybdegående integration af området i uddannelserne.

Færdigheder indenfor online markedsføring bliver opbygget ved learning by doing. Medarbejderne bliver ansat i online marketingafdelinger eller online bureauer, og oparbejder efterhånden kendskab til et specifikt område. Det kan eksempelvis medieplanlægning, skrivning af opslag, styring af nyhedsbreve, design af annoncer i Adwords eller på Facebook.

Jeg mener at det er et af de største problemer pt rent markedsføringsmæssigt, at der ikke findes ret mange ledende medarbejdere med dybe kompetencer både indenfor online og offline markedsføring.

Det er vigtigt at begge grene af marketingafdelingen er involveret i og deltager i  processen med udvikling og eksekveringe af marketingplanen.

Når online marketingaktiviteterne skal være en del af den samlede markedsføringsplan, så starter det allerede i forbindelse med opstilling af en aktivitetsplan og et marketingbudgett. Aktivitetsplanen beskriver overordnet de kampagner virksomheden ønsker at gennemføre i løbet af det kommende år, og marketingbudgettet indeholder en oversigt over hvad der er sat af til den enkelte aktivitet.

Hvor stor en andel af marketingbudgettet der skal allokeres til online marketing og de sociale varierer fra kampagne til kampagne, alt efter hvad der er målene med den enkelte kampagne. 

Følg med i hvad konkurrenterne laver

Det er altid vigtigt at holde øje med konkurrenterne, også på de sociale medier.

Inden du begynder at lave indhold, så bør du have en god idé om, hvad dine konkurrenter laver. Hvilke medier bruger de? Hvad er det for temaer og budskaber de anvender? Hvordan ser de opslag ud, som de har succes med?

Målet med øvelsen er ikke at stjæle konkurrenternes idéer. I stedet handler det om at lade sig inspirere til, hvad der fungerer for dem, og hvilke konklusioner virksomheden kan drage for at designe og eksekverer egne kampagner.

Det er selvfølgeligt muligt at anvende et eller flere værktøjer der giver mulighed for at følge konkurrenterne. Men hvis der er identificeret 5-10 konkurrenter, og der er et godt kendskab til dem, så er det tilstrækkelige manuelt med jævne mellemrum at følge med i hvad de laver. Et godt tip er at skrive sig op til deres nyhedsbrev og blive fan af deres sider, på den måde får man besked når der sker noget nyt.

Har du ikke nogen viden omkring hvem dine konkurrenter er, så brug Google. Slå de mest værdifulde søgeord, sætninger og brancheudtryk op, for at se hvem der dukker op. Se derefter på hvem der er aktiv på de sociale medier.

Afslutning

Markedsføring på de sociale medier kan være en svær størrelse at få styr på. Men hvis virksomheden laver social medie markedsføring som en del af marketingplanen, og tildeler det en fornuftigt budget. Så er der virkeligt gode muligheder for at få en effektiv og billig markedsføring, som giver mere effekt for pengene set i forhold til traditionel offline markedsføring.

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med markedsføring på sociale medier af din virksomhed, dens produkter og brands – få flere kunder og mere salg og opnå de målsætninger der er stillet op – så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om hvordan virksomheder markedsfører sig på de sociale medier her: