Corporate identity
visuel identitet
brandidentitet

Få en klar visuel identitet
bliv genkendt
og husket

Som virksomhed kan det være vanskeligt at trænge igennem den tætte mediemæssige støj og nå igennem til kunderne. Så de modtager og bearbejder budskaberne rigtigt. Og i sidste ende køber virksomhedens produkter.

Se her hvorfor din virksomhed SKAL have en visuel identitet – Læs om hvad brandidentitet er, og hvordan den hjælper dig til at lave en mere effektiv markedsføring. En god visuel identitet giver intuitiv genkendelighed og bliver husket af kunderne.

En komplet og specifik online guide om, hvordan du udvikler en visuel identitet. Med en gennemgang af hvordan du kommer igennem processen, og får lave den helt rigtige grafiske identitet for din virksomhed.

Hjælp til markedsføring af virksomheder - Michael Lønfeldt

Michael Lønfeldt

marketingekspert

Corporate identity
Visuel identitet
Brandidentitet
Grafisk identitet
Logo og tagline
Farver og skrifttyper

I en verden hvor tingene går stadigt hurtigere, så er det altafgørende, at budskaberne er tydelige, rammer målgruppen og at der sker en klar afkodning af hvem afsenderen er. Mange virksomheder mangler en klar profil. Og de opnår derfor ikke de resultater med deres markedsføring, som de ellers kunne.

Indhold i artiklen

Hvad sker der hvis virksomheder IKKE har en visuel identitet?

Hvad er visuel identitet?

Hvorfor er brandidentitet vigtig?

Hvad indeholder en visuel identitet?

Firmanavn - logo - tagline

Farver og skrifttyper

Designmanual

Processen med at lave en ny visuel identitet

Analyse af situationen

Udvikling af en ny visuel identitet

Eksekvering af en ny visuel identitet

Hvad sker der hvis virksomheden IKKE har en visuel identitet?

Alle interne og eksterne interessenter – medarbejdere, aktionærer, kunder, leverandører mm – mangler en klar opfattelse af hvem virksomheden er. Og de genkender ikke umiddelbart virksomheden, når de møder den rundt omkring.

Der er ingen klar adskillelse i forhold til konkurrenterne. Der mangler derfor klarhed over, hvem det er der har afsendt budskabet, og det kan i sidste nede fører til at kunderne køber de reklamerede produkter hos konkurrenterne i stedet for hos virksomheden.

Uden en corporate identity får markedsføringen ikke nogen synergieffekt, da der mangler en rød linje i markedsføringskampagnerne på de forskellige medier, der bliver brugt.

Hvad er visuel identitet ?

Corporate identity, eller på dansk visuel identitet, brandidentitet og grafisk identitet, har grundlæggende samme betydning som en persons identitet, bare skaleret over på en virksomhed, dens brands og produkter. Vi indsamler helt automatisk oplysninger fra hvad vi ser og føler, tolker det og danner os en mening om hvad vi synes om personen. Det vil sige, at det for virksomheden gælder om gennem personlighed, kendetegn og karaktér at vise omverdenen hvem man er.

Begrebet corporate identity bliver ofte anvendt i forbindelse med store virksomheder, men det er vigtigt for ALLE virksomheder, uanset størrelse. Og især hvis der kun er et begrænset markedsføringsbudget til rådighed, har det stor betydning at alle midlerne bliver brugt effektivt.

Hvorfor er brandidentitet vigtig ?

Det giver genkendelighed, uanset hvor kunderne møder virksomheden. Uanset om kunderne kommer i kontakt med virksomheden online – på hjemmesiden, i nyhedsbrevet, på Facebook, på Linkedin – så afkoder de med det samme, hvem det er budskabet kommer fra.

Det giver kunderne en klar opfattelse af, hvem virksomheden er. Når den visuelle identitet bliver designet med udgangspunkt i virksomhedens mission, kultur, målsætninger og kundegrupper, så er det tydeligt hvad det er den står for. Kunderne har et positivt og stærkt indtryk, og de identificerer sig med virksomheden. Det skaber kundeloyalitet.

Det adskiller virksomheden overfor konkurrenterne. Især i brancher hvor de forskellige virksomheder sælger produkter, der ligger forholdsvist tæt på hinanden, og relativt let substituerer hinanden. Der har det stor betydning, at kunderne entydigt kan identificere, hvem der afsender budskaberne. Det bliver ofte den enkelte virksomheds brand, personlighed og image der afgør, hvor det er kunderne køber produkterne.

Det gør det lettere for virksomheden at lave en sammenhængende markedsføring. Når elementerne i den visuelle identitet er gennemarbejdet og ligger fast, så er det lettere at fastholde en rød tråd i alt markedsføringsmaterialet. Uanset om der er forskellige medarbejdere, som arbejder på hjemmesiden, på de sociale medier, med brochurer og med TV reklamer.

En visuel identitet

Giver sammenhæng i markedsføringen

Hvad indeholder en visuel identitet?

Her er de grundelementer, der indgår i den samlede udarbejdelse af en corporate identity:

Firmanavn

Når en iværksætter skal navngive sin virksomhed, så er det ofte ikke noget, der bliver brugt særligt mange kræfter på. Der er mange andre forhold omkring kunder, produkter, salgsmetoder, salgskanaler, priser, distribution, økonomi og en million andre ting som umiddelbart har højere prioritet.

Men det kan være en rigtig god idé at bruge lidt tid på firmanavnet. Det er det første kunderne ser og associerer med virksomheden. Det rigtige firmanavn kan gøre mange ting i markedsføringen lettere, og samtidig så er det en dyr og tidskrævende opgave, hvis navnet på et senere tidspunkt skal ændres.

Her er de 5 faktorer du bør tage med i dine overvejelser, inden du vælger et firmanavn til en ny virksomhed eller ændrer det gamle firmanavn.

Første faktor i processen med at finde et godt firmanavn er overvejelser omkring, hvad det er for produkter og services virksomheden tilbyder. Er der mulighed for at finde et navn, hvor kunderne – uanset om de har mødt virksomheden før – med det samme kan identificere hvad det handler om. Og hvis det samtidigt er muligt at hæfte en positiv beskrivelse på, så kan det forstærke navnet.

Anden faktor handler om hvor virksomheden rent geografisk sælger sine produkter og ydelser. Skal det være lokalt, regionalt, landsdækkende, skandinavisk, europæisk eller i hele verden. Det har enorm betydning. Hvis navnet skal kunne bruges og forstås internationalt, så er det selvfølgeligt vigtigt at firmanavnet rent sprogligt passer til det.

Tredje faktor drejer sig om at finde et firmanavn, der adskiller sig klart og entydigt fra konkurrenterne. En af de absolut sikreste måder at spilde sit marketingbudget på er, hvis ens firmanavn let bliver forvekslet med en konkurrents. Det skaber forvirring, og betyder at kunderne forveksler markedsføringen fra de 2 virksomheder. Og hvis kunderne samtidig har et højere generelt kendskab til konkurrenten, så sender vores markedsføring kunderne direkte hen til dem. Her vil også være en god idé at overveje navne, der er vanskelige at kopiere for andre.

Fjerde faktor er en undersøgelse af, om det relevante firmanavn er ledig som domæne. Her er det vigtigt at kigge på både lokale domæner som eksempelvis .dk .se .no .de og internationale domæner som eksempelvis .com .org. Er de nødvendige domæner allerede optaget, så brug et andet firmanavn. I forbindelse med undersøgelse af domæne, er det en rigtig god idé ved hjælp af en simpel Google søgning at undersøge, om navnet er meget anvendt online. Er der masser af søgninger på navnet, så brug et andet navn, da det ellers kan blive ekstremt dyrt og vanskeligt at opnå topplaceringer på Google.

Den femte og sidste faktor drejer sig om en kontrol af om en varemærkebeskyttelse firmanavnet er muligt. En varemærkebeskyttelse giver en god sikring imod brug og misbrug af firmanavnet. Det koster selvfølgeligt lidt penge, men omvendt giver det en god sikkerhed.

Og nøjagtigt samme overvejelser gennemgås også, når det drejer sig om produktnavne.

Logo

For mange virksomheder er logoet en vigtig del af deres markedsføring. Det skal helst både kommunikere hvem vi er overfor kunderne og indeholde positive associationer. Og samtidig have en let genkendelighed, der gør at kunderne entydigt kan identificere, hvilken virksomhed det drejer sig om.

Inden man starter med at udvikle et logo, så er det en god idé først at have et fundament, der kan arbejdes ud fra. Få en forståelse for hvad dit brands personlighed er. Hvorfor er virksomheden startet op? Hvad er missionen og visionen? Hvad gør vi bedre end konkurrenterne? Hvad er det der gør os specielle? Hvordan vil vi gerne have at kunderne ser os?

Når du først har en klar ide om, hvad der gør virksomheden unik, og hvad brand’et handler om, så er det meget lettere at lave valg af design, farver, symboler mm. der giver et godt logo.

Hvad er så et godt logo? 

Det er et logo, der er relativt tidsløst og ikke bliver umoderne i løbet af et par år. Det skal have en vis holdbarhed, da det er en opgave der koster mange ressourcer, både men hensyn til tid og penge. Logoet skal være attraktivt og let at huske for kunderne. Og det skal entydigt og intuitivt kunne skelnes fra konkurrenternes logoer. Et logo skal være så simpelt et fikspunkt, at det bliver fanget af øjet og afkodet på 1-2 sekunder. Det er den tid der er til rådighed, inden potentielle kunder er swipet videre til noget andet.

Der er primært 3 faktorer du bør kigge på i forbindelse med evaluering og valg af logo:

Første faktor er hvordan den visuelle præsentation er. En god visuel repræsentation af dit virksomhedslogo øger din virksomheds branding potentiale, og det skaber et visuelt indtryk i kundernes bevidsthed. De vil så forholde logoet til virksomheden og produkterne, hvilket i mange tilfælde fører til, at logoet bliver synonym for mærket eller selve produkterne.

Anden faktor er hvor unikt det er. Jo mere unikt et logo er set i forhold til konkurrenterne, jo mere effektivt er det ved brug i markedsføringen. Kunderne er aldrig i tvivl om, at det er din virksomhed der har afsendt et specifikt budskab.

Tredje faktor er genkendelsesfaktoren. Mange undersøgelser har gennem årene vist, at folk har en tendens til at huske et produkt eller en virksomhed ved logoen frem for brand’et. Dette kan være en fordel ved nye produkter, hvor du kan oprette et nyt logo ved blot at tilføje det nye navn til det eksisterende, populære logo. Dette hjælper med at skabe brandbevidsthed om det nye produkt blandt kunderne, der kan forholde sig til et velkendt logo og brand.

I forbindelse med selve udarbejdelsen er der flere forhold med virksomhedens alder, der gør sig gældende. Skal logo og firmanavn kunne indsættes hver for sig, eller vil de altid blive brugt sammen? Er der tale om en helt ny virksomhed, så kan det være en god idé også at indsætte en tagline sammen med logoet.

Logo tagline slogans
Logo NORDRO
Referencer marketing kunder GoShopfit

Tagline og slogans

En tagline er ikke afgørende for, om en virksomhed eller et brand får succes. Men er taglin’en velovervejet og god, så kan den i mange tilfælde hjælpe kunderne med at få en forståelse af hvem virksomheden er, og hvad den står for.

Især hvor det drejer sig om helt nye eller forholdsvist ukendte virksomheder, så kan en god tagline sammen med logoet være en god støtte, der får kunderne gjort interesseret i virksomheden og dens produkter.

Hvad kendetegner så en god tagline? Den skal vise virksomhedens kerne, og så skal den være 100% umiddelbart forståelig. Det skal ikke være noget, som kunderne tænker længe over, inde de forstår meningen.

Et slogan er en kort, fangende statement, som bliver brugt i forbindelse med et specifikt produkt eller en specifik reklamekampagne. Og fortæller noget konkret omkring et eller flere produkter eller services.

Farver

Valg af de farver virksomheden vil anvende til en corporate identity i firmanavnet, logoet, tagline, skrifter og grafiske elementer er en helt videnskab i sig selv. Der er også her en række overvejelser, som virksomheden bør gøre sig, inden de vælger deres farver. 

Skal det være stærke eller bløde farver, med store eller små kontraster? Skal det være forskellige farver eller samme farve i forskellige farvenuancer? Hvad betyder farverne for vores målgrupper? Er der konkurrende virksomheder som anvender tilsvarende farver, så der er mulighed for forveksling?

Farver har forskellige betydninger alt efter kultur, personlige præferencer og de sammenhænge farverne mødes i. Det kan derfor være svært 100% at forudsige, hvordan kunderne reagerer på et specifikt farvevalg. Især ud fra et internationalt perspektiv. Her er nogle generelle retningslinjer du kan bruge som udgangspunkt i den vestlige verden:

Rød – spænding, lidenskab, vrede, kærlighed, fare, styrke (detailhandel, fitness, rejser)
Orange – forfriskning, energi, værdi, lyst (byggeri, græsplæne, landbrug)
Gul – venlighed, ungdom, jubel, varme, solskin (opvarmning reparation, rejser, pool tjenester)
Grøn – natur, miljøansvar, bæredygtighed (landbrug, uddannelse, miljø)
Blå – modenhed, tillid, kompetence, pålidelighed, sikkerhed (økonomi, teknologi, sundhed, underholdning)
Lilla – visdom, glamour, elegance, stil (skønhed, kunst, tøj)
Pink – feminitet, skønhed, venlighed (skønhed, blomster, mode)
Brun – robusthed, maskulinitet, alvorlighed, udholdenhed (fitness, bygge, biler)
Hvid – renhed, renlighed, enkelhed (medicin, teknologi)
Sort – luksus, styrke, tradition, formalitet (bil reparation, mode, smykker)
Grå – upartiskhed, ro, neutralitet, balance (juridisk rådgivning, finansiel rådgivning)

De rigtige farver

understøtter virksomhedens visuelle udtryk

Skrifttyper

Ved valg af skrifttyper er udgangspunktet først og fremmest, hvilket image det er virksomheden ønsker, samt hvem kunderne er. Det er også vigtigt at overveje, hvilke medier det er skrifttyperne skal anvendes sammen med – eksempelvis på PC-skærm, trykt produktkatalog, facadeskilte, salgdisplays eller kæmpe udendørs bannere.

Normal skelner man mellem 5 forskellige primære skriftarter: Serif der er traditionelle, professionelle skrifttyper der ofte bliver anvendt i skriftligt materiale. Sans Serif der moderne letlæselige skrifttyper, som ofte bruges i logoer, overskrifter og store bannere. Script er dekorative og elegante skrifttyper primært rettet mod feminine virksomheder og produkter. Håndskrift er mere afslappede og personlige skrifttyper, der bliver anvendt når brand imaget er venligt og personligt. Display har ét formål nemlig at tiltrække opmærksomhed, så de bliver ofte sat ind i tekst-logoer.

Her er et par tips:

  • brug alsidige fleksible skrifttyper, der kan anvendes mange steder og let skiftes ud.
  • brug højst 3 forskellige skrifttyper (firmanavn, overskrifter, tekster).
  • tilpas tegnafstanden så det er behageligt at læse.
  • test om der er tydelig genkendelse mellem stort I – lille L – 1 tallet.
Skrifttyper

Grafiske elementer

Med hensyn til de grafiske elementer, så drejer det sig om figurer, symboler, ikoner, mønstre, linjer og strukturer, som virksomheden anvender i markedsføringsmaterialet.

Her er det selvfølgeligt også vigtigt, at finde frem til løsninger der fungerer godt, på alle de platforme virksomheden befinder sig på.

Design manual

Det er altid en rigtig god idé at lave en designmanual for, hvordan de forskellige elementer i virksomhedens Corporate Identity bliver anvendt sammen. På den måde er der aldrig tvivl om hvordan markedsføringen skal udformes.

Og hvis virksomheden anvender forskellige marketing samarbejdepartnere, så gør det arbejdet lettere for alle parter. Og samtidig sikrer det, at der ikke sker fejl, hvor eksempelvis hjemmesiden ikke passer sammen med trykt materiale som produktkataloger og imagebrochurer.

At lave en designmanual er ikke nødvendigvis særligt kompliceret. Mindre virksomheder, hvor der ikke er så mange medarbejdere, kan nøjes med retningslinjer for brug af firmanavn, logo, farver og skrifttyper, der ikke fylder mere end 4-5 sider. Større virksomheder laver derimod typisk en manual, der omfatter 40-50 sider, da der ofte er mange forskellige medarbejder, som arbejder med forskellige aspekter af Corporate Identity.

Processen med at lave en visuel identitet

Processen med at lave en corporate identity forløber i 3 trin: Det starter med en analyse af situationen, derefter finder udvikling af visuel identitet sted, og til sidst kommer en eksekvering af den nye brandidentitet.

Processen er vist her:

Udvikling af visuel identitet brandidentitet grafisk identitet corporate identity

De tre trin bliver nærmere beskrevet her.

Analyse af situationen

Processen med at lave en visuel identitet og branding starter med en grundig analyse af situationen.

Hvad er virksomhedens udgangspunkt? 

Hvis der er lavet en marketingstrategi med valg af målgrupper, opstilling af en positionering og sammensat et marketing mix, så er det ret let at lave en vurdering af hvor virksomheden står nu. Hvis der ikke er lavet en marketingstrategi, så er det nødvendigt at lave en analyse af, hvem målgrupperne er i dag, samt hvordan positioneringen ser ud i forhold til konkurrenterne.

Hvem er kunderne, hvad er det der kendetegner dem, og hvilke medier bruger de? 

Den visuelle identitet skal selvfølgeligt være i sync med kunderne, deres holdninger og adfærd. Hvis brandidentiteten ikke er det, så er en stor fare for, at kunderne ikke identificerer sig med brands og produkter, og derfor ikke køber dem. Det drejer sig om at gøre brands og produkter relevante overfor kunderne, og skabe en top of mind position i kundernes bevidsthed.

Det mest tydelige eksempel jeg kan give her, er hvis virksomheder har brands og produkter, som kun er rettet mod specifikke og meget forskellige aldersgrupper. Det er tydeligt, at der er stor forskel på de visuelle udtryk, der er bedst egnet til at bearbejde kunder på 10-20 år set over kunder der er 60+ år.

Hvem er konkurrenterne, og hvordan er de positioneret i forhold til virksomheden?

Ved udvikling af en grafisk identitet, så er positioneringen den vigtigste faktor i forhold til konkurrenterne. Fordi det drejer sig om at synliggøre overfor kunderne, at virksomhedens brands og produkter gør en forskel, og er bedre end konkurrenternes. Det gælder om, at fokusere på de faktorer der har størst betydning, og er afgørende for hvor kunderne køber.

Hvordan ser markedet ud?

Er det et marked med stor konkurrence og meget ens produkter, så har en visuel identitet stor betydning for, hvilke produkter der bliver købt. Er det derimod et marked med lille konkurrence, hvor kunderne har svært ved at sammenligne produkterne, så har det visuelle udtryk ikke så afgørende.

Den sidste faktor, der bliver taget under behandling i analysen, er virksomheden selv. Skal der ske ændringer i målgrupper og positionering? Og hvilken indvirkning får det på virksomhedens visioner, værdier, holdninger og strategier?

Udvikling af en visuel identitet

I forbindelse med udvikling af den visuelle identitet og branding, så er det første der bliver taget stilling til, om firmanavnet stadigvæk holder, eller om det er nødvendigt med en opdatering. Årsagen er, at det er en stor proces at ændre et firmanavn. Det kræver mange ændringer, blandt andet ny URL og flytning af indholdet på hjemmesiden. Og en navneændringer har indvirkning på de andre elementer af den visuelle identitet.

Når det drejer sig om at udviklet den helt rigtige kombination af logo, tagline, farver og skrifttyper, så er det en god idé at udvikle 3-4 kombinationer. Og illustrerer løsningerne på de vigtigste markedsføringskanaler, -medier og -materialer. Det bør være med eksempler på hvordan hjemmesiden, webshoppen, annoncer, kataloger, tilbudsaviser, POS materialer og salgspræsentationer kommer til at se ud.

her er lidt gode råd, som du kan bruge i forbindelse med udvikling af en visuel identitet: 

Med logoet skal du altid sørge for, at du får tilsendt filer i forskellige størrelser, opløsninger og formater. Der er forskel på de specifikationer filer har, når de bliver anvendt til forskellige formål. Og husk altid at få logoet som vektorfil, så det er muligt at skalere det op. 

Og få fra starten aftalt med den der laver dit logo, om du har rettigheder til selv at ændre eller tilpasse det. Derved undgår du senere frustrationer. Som udgangspunkt har den der laver et logo altid rettighederne til det, og det må ikke ændres af virksomheden, uden det er aftalt.

Brug højst 4 farver. En primær farve, en sekundær farve samt 1-2 hjælpefarver. Den primære farve skal være en del af logoet, hvis det ikke udelukkende er sort og hvidt. Den sekundære farve kan være en skarp kontrast til den primære farve, eller en anden nuance af den primære farve. De 1-2 hjælpefarver bliver anvendt som støtte til design og layout. Det kan være i form af baggrunde, fremhævning af tekst eller til links og CTA’er.

Vælg maksimalt 1-2 skrifttyper til henholdsvis overskrifter og tekster. Og brug højst 3 niveauer i overskrifterne. Det giver en renhed og et harmonisk udtryk i overskrifter og tekster. Anvendelse af flere fonte eller niveauer af overskrifter vil kun give mere støj for øjet. Og gøre at potentielle kunder hurtigt mister interessen.

Det er altid en god idé at lave en designmanual, med eksempler på hvordan den nye corporate identity bliver anvendt. Selvfølgeligt som interne retningslinjer i virksomheden, men det er også et godt værktøj at kunne give eksterne samarbejdepartnere, der hjælper med markedsføringsopgaver. På den måde sikres det, at der er en rød tråd i hele markedsføringen.

Eksekvering af en visuel identitet

Alt efter hvor stor virksomheden er, så kan eksekveringen af en corporate identity være en ret omfattende opgave. 

Hvis det er en startup, så er der ikke de store problemer. Det handler kun om at implementere logo, farver og skrifttyper i det materiale, der bliver produceret fremover.

Hvis det er en større og mere omfattende virksomhed, som har eksisterede i en del år, så er opgaven mere kompliceret. Et af de vigtige spørgsmål er, om det nye grafiske udtryk skal implementeres i det eksisterede markedsføringsmateriale. Eller om det er en glidende overgang, hvor kun nyt materiale bliver lavet med den nye brandidentitet. 

Mit råd er altid at lave et rent snit. Hvor en ny visuel identitet bliver implementere på alle markedsføringskanaler, -materialer og -medier samtidigt. Det kræver flere ressourcer, men samtidigt sikrer det at der ikke opstår støj, fordi eksisterende og potentielle kunder bliver eksponeret for både den gamle og den nye grafiske identitet.

Her er en del af de områder en ny visuel identitet og branding bliver anvendt på: Hjemmesider, webshops, nyhedsbreve, salgspræsentationer, produktblade, imagebrochurer, produktkataloger, emballage, salgsdisplays, prisskilte, butiksindretning, butiksfacader, firmabiler, messestande, udstillingsrum, mercandise, medarbejdertøj, brevpapir, skriftlige tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer email signaturer og visitkort.

En ny visuel identitet bør blive vedligeholdt med jævne mellemrum, det vil sig omkring hvert 3-4 år. Og hvis der virkelige er tale om markante ændringer, så kan det være nødvendigt at lave rebranding kampagner, der understøtter ændringerne.

Afslutning

For at en virksomhed kan udnytte hver en marketing krone optimalt, så er det nødvendigt med en klar og entydig corporate identity, eller på dansk visuel identitet, brandidentitet og grafisk identitet. Den sikrer, at kunderne altid entydigt genkender afsenderen af et budskab. Og hvis det er godt gennemarbejdet, så hjælper det virksomheden til at opnå synergier i markedsføringen.

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed – få flere kunder og mere salg og opnå målsætningerne – så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig.

Michael Lønfeldt marketingekspert

Michael Lønfeldt

marketingekspert

52302455

ml@michaellonfeldt.dk