Hjælp til online markedsføring

Brugen af online markedsføring er steget eksplosivt gennem de senere år. Fordi det er billigt, startbeløbet er lavt, og du hurtigt kan lave og ændre kampagner.

Se her hvorfor din virksomhed SKAL have en online markedsføring – lær hvad online marketing indeholder og hvordan du laver det i praksis.

Den mest omfattende og detaljerede online guide omkring online markedsføring, med en specifik gennemgang af hvordan du laver og eksekverer den perfekte strategi.

Hjælp til markedsføring af virksomheder - Michael Lønfeldt

Michael Lønfeldt

marketingekspert

Online markedsføring er billigt og effektivt

Hvorfor skal du vælge mig?

Jeg har mange års erfaring med online markedsføring.

Jeg ved hvad der virker, så derfor bliver pengene brugt der, hvor du får mest ud af det.

Jeg laver selv alle daglige opgaver selv. Eksempelvis design og indhold til hjemmesiden, SEO optimering, søgeordsanalyser, Google Ads samt opslag til de sociale medier.

Online markedsføring er især et godt værktøj til mindre virksomheder fordi det er muligt at komme lagt med små budgetter. Det største problem er ofte at der ikke er de rette kompetencer til selv at lave og gennemføre marketingarbejdet.

Men det er det vilde vesten hvis du skal købe online markedsføring ydelser eksternt hos et bureau. Det er praktisk taget umuligt at gennemskue hvem der er den rigtige partner, og om bureaet overhovedet formår at levere den ydelse de lover.

Hjælp til online markedsføring rådgivning

Har du brug for rådgivning og hjælp til online markedsføring? Rådgivning til hvordan du arbejder med det, og skaber en effektiv online marketing der virker?

Her i artiklen finder du dyb viden og og får indsigt i online markedsføring. Udgangspunktet er en en praktisk synsvinkel, hver der bliver lagt vægt på at give en grundig indføring i emnet online markedsføring. Og du kan lave en vurdering af i hvor høj grad du selv har brug for hjælp, samt hvordan du finder den helt rigtige samarbejdspartner. 

Indhold i artiklen

Har virksomheder brug for online markedsføring?

Hvad er online markedsføring?

Hvorfor er online markedsføring vigtig?

Hvad indeholder online markedsføring?

Hvornår har virksomheder brug for hjælp til online markedsføring?

Hvilke muligheder er der for at få hjælp til markedsføring?

Hvordan finder du den perfekte samarbejdspartner for din virksomhed?

7 gode grunde til at vi er den perfekte samarbejdspartner for din virksomhed

Har virksomheder brug for en online markedsføring?

Svaret er et stort JA.

I dag lever vi i en digital verden, hvor mere og mere tid bliver brugt på forskellige digitale medier. Og det er en udvikling som kun vil blive forstærket fremover.

Hvis virksomheden ikke har en digital strategi og fremmer en online tilstedeværelse, så går den glip af vækstmuligheder. Og den risikere at sakke bagud i forhold til konkurrenter, miste omsætning, kunder og markedsandel.

Omkring 95% af alle danske virksomheder har en hjemmeside, og 75% har mindstén profil på de sociale medier. Med de bruger hverken hjemmeside eller sociale medier aktivt i deres online markedsføring.

Her er lidt fakta om små og mellemstore virksomheder og deres primære markedsføringsaktiviteter, (Krak, 2017):

90% bruger IKKE annoncering på søgemaskiner som Google Ads.

84% bruger IKKE søgemaskineoptimering (SEO optimering).

77% anvender IKKE nyhedsbreve og e-mail kampagner.

76% anvender IKKE sociale medier som en af de primære markedsføringsaktiviteter.

Hvad er online markedsføring?

Online markedsføring er bearbejdning af eksisterende og potentielle kunder via digitale markedsføringskanaler og digitale medier, med budskaber om virksomhedens brands, produkter og service.

Digital markedsføring er et komplekst område, hvor det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis virksomhedens skal få succes med aktiviteterne. Det gælder om at målrette budskaberne mod den enkelte markedsføringskanal. Alt efter hvem målgruppen er, hvilket digitale medie det drejer sig om, og hvad det er virksomheden vil opnå.

Hvorfor er online markedsføring vigtig?

Online markedsføring, også kaldet digital markedsføring og internet markedsføring, er vigtigt af en hel række forskellige årsager:

Fo det første, så er det der kunderne er. Det gælder både for b2c og b2b virksomheder. Kunderne bruger i dag en stor del af deres til på at være online på digitale medier. Og det er ikke kun som private personer. Også når vi er på arbejdspladsen bliver internettet brugt flittigt, for at løse arbejdsopgaverne bedst muligt.

Det er en udvikling der kun bliver stærkere i fremtiden. Er din virksomhed ikke allerede nu i gang med digital marketing, så er det nu I skal i gang. Ellers er toget kørt, og virksomheden risikere at miste kunder og markedsandele til konkurrenterne.

For det andet, så er responstiden ekstremt kort. Hvor det tager 2-3 måneder at tilrettelægge, producere og distribuere markedsføringsmateriale i forbindelse med traditionelle reklamekampagner med TV-reklamer og tilbudsaviser, så tager det kun 2-3 timer at sætte en online kampagne op. Og du kan i løbet af en dags tid se hvordan kampagnen virker, og om der er ting der skal rettes til for at opnå endnu bedre resultater.

For det tredje, så det billigere end traditionel offline markedsføring og du kommer i gang med meget beskedne budgetter hvor alle kan være med. En traditionel reklamekampagne koster ofte fra 50.000 dkk og op, alt efter hvilke medier der bliver anvendt. Ved online kampagner, så kan du typisk vælge at bruge fra 10-25 dkk dagligt. Det gør det samtidigt meget billigere at teste forskellige budskaber og idéer af, inde de bliver skaleret op.

For det fjerde, så får du en stor indsigt i dine kunder og deres købsadfærd. Den viden kan du bruge til optimering af salgsprocessen, så virksomheden øger konverteringerne og opnår en endnu bedre udnyttelse af ressourcerne. Det giver også et godt grundlag for udvikling af sortiment og produkter.

Hvad indeholder online markedsføring?

Digital markedsføring består af en række forskellige processer, online medier og online kanal, som bliver kombineret i et mix der giver virksomheden den optimale effekt i forhold til de opstillede mål.

Her er min egen model, som jeg selv har udviklet og anvender i det daglige arbejde med kunderne.

Modellen for online marketing består af 6 parametre: Det fundament der danner basis for alt digital markedsføring. Og så er der 5 forskellige online markedsføringskanaler: Hjemmesider, sociale medier, annoncering på søgemaskiner, nyhedsbreve og kundeanmeldelser.

Hvad er online markedsføring

Alle 6 parametre interagere med hinanden og danner til sammen virksomhedens digitale marketing. De vi blive gennemgået nærmere her.

Fundamentet for online markedsføring

Når en virksomhed vil arbejde med digital markedsføring. Så starter den med en fastlæggelse af, hvad der er formålet med arbejdet, samt hvilke mål der skal være de primære pejlemærker.

Hvorfor er det vigtigt at starter med formål og mål? Fordi det bestemmer hvordan resten af forskellige patrametre indenfor online markedsføringen bliver sat op.

Formålet kan være rent salgsmæssigt. At få flere nye kunder og sælge mere til eksisterende kunder. Det kan være at få en større og bredere eksponering af virksomhedens produkter.

Eller mere bløde formål. Som at forbedre image, branding, positionering og differentiering i forhold til konkurrenterne. Som at få en højere kundetilfredshed og kundeloyalitet.

Og så er der selvfølgeligt andre formål, som er rettet mod andre målgrupper end kunderne. Her er den vigtigste gruppe nok medarbejderne, hvor formålet kan være en sikring af et godt rekrutteringsgrundlag, uddannelse af medarbejderne eller en højere medarbejdertilfredshed.

Hvis der er flere formål rettet mod forskellige målgrupper, eksempelvis kunder og medarbejdere. Så er det en god idé at lave forskellige universer til målgrupperne. Hvor de bliver adskilt fra hinanden, og ikke støder ind i hinanden. Uden en klar adskillelse vil der let opstå forvirring omkring de forskellige budskaber og modtagerne, da det fører til støj. Og i sidste ende dårligere performance på målsætningerne.

Når det er på plads, så er næste step at få lavet en opstilling af, hvad universet skal indeholde af temaer og emner, samt hvad der er kendetegnende ved dem. Eksempelvis hvis formålet er salg til kunder. Så kan der laves temaer omkring produkter, produktkategorier, produktfeatures og -benefits, brugssituationer, anvendelse af produkter og tilbud.

Derefter kommer den vigtige øvelse med at få lavet søgeordsanalyser på temaer og emner. Og få fastlagt hvordan kundernes søgeintentioner er, når de søger efter produkter og informationer online.

Med ovenstående som basis er det muligt at lave de materialer – i form af overskrifter, tekster, fotos, video, grafik mm – som virksomheden skal bruge i sin online markedsføring.

Hjemmeside i digital markedsføring

Med fundamentet på plads, så kan virksomheden gå i gang med at lave en hjemmeside.

Er det overhovedet nødvendigt at have en hjemmeside?

JA, en hjemmeside er et absolut must, hvis du vil skabe en effektiv online markedsføring, som giver resultater. Fordi det er hjemmesiden, der er hjertet i din digitale markedsføring, og det er her at konverteringerne sker. Alt efter hvad du har sat som formål og målsætninger.

Du spørger måske om du ikke bare kan markedsfører dig på Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin eller andre sociale medier. Og bruge dem som salgskanaler.

Hvis du kun bruger sociale medier, så begår du en stor fejl. De er til for at deres aktionærer får det størst mulige udbytte, de er IKKE til for dig. Det betyder at de løbende ændrer i deres betingelser og krav til dig som bruger og annoncør. Priserne for annoncering går kun én vej, op, og effekten varer kun så længe du køre annoncerne.

Jeg har flere gange selv oplevet at have et godt salg på en markedsplads. Hvorefter de pludseligt ændrer vilkårene, så du ikke længere bliver vist i søgninger. Eller kræver fri fragt, lavere fragtpriser, lavere produktpriser, højere salgsprovision og højere abonnementsbetaling. Resultatet er i sidste ende at det bliver umuligt for dig at sælge dine produkter og opnå en fornuftig avance på dem.

På din egen hjemmeside er det kun dig der bestemmer. Og hvis du laver godt indhold som kunderne interessere sig for og god SEO optimering, så får en stadigt stigende eksponering på Google og andre søgemaskiner. Det medføre at du løbende får et stigende antal nye kunder fra søgemaskinerne. 

Her kan du se, hvordan udviklingen har været i antallet af eksponeringer på Google, for den her hjemmeside – michaellonfeldt.dk – i løbet af de seneste 12 måneder.

Michael Lønfeldt eksponeringer på Google de seneste 12 måneder

At kurven er støt stigende er tydeligt. Men for at give et mere præcist billede af hvad det betyder, så har jeg sammenlignet september 2019 med samme måned i 2020. Sammenlignet med september 2019, så har september 2020 oplevet en stigning i antal eksponeringer på 710%. Og antal klik til hjemmesiden er steget med 330%. 

Når virksomheden laver en hjemmeside, så er der en del forskellige faktorer, som den skal have overvejelser omkring: Layout og design, struktur og indhold, funktioner, teknisk optimering og SEO optimering.

Vil du gerne vide mere om hvordan du laver en god hjemmeside, så finder du en grundig guide her:

Sociale medier i online markedsføringen

De sociale medier har i løbet af de senere år gennemgået en rivende udvikling. Hvor der er blevet bedre muligheder for at markedsføre en virksomhed præcist overfor de rigtige målgrupper med de rigtige reklamebudskaber.

Alt efter hvem målgrupper er, B2B, B2C, medarbejderne eller andre grupper af interessenter, så er de forskellige sociale medier mere eller mindre egnede. Og så er der også forskelle i den pris det koster at anskaffe en ny kunde.

De sociale medier er generelt specielt godt egnet til at opnå en stor eksponering hurtigt, for en relativt lav pris. De er derfor særligt velegnet som værktøj tidligt i salgstragten. Det betyder ikke, at det ikke er muligt at lave direkte salg. Vær opmærksom på at der skal være tale om ukomplicerede produkter som kunderne kender og forstår. Er der tale om komplicerede og mindre kendte produkter og produkttyper, så er det direkte salg vanskeligt. Og det giver bedre resultater, at tease kunderne og fører dem over på hjemmesiden, hvor der er mulighed for uddybende forklaringer og beskrivelser.

Når du som virksomhed går seriøst i gang med digital markedsføring på de sociale medier, så er der et par ting du skal være opmærksom på. 

For det første så er det vigtigt at lave godt indhold som målgruppen synes er spændende og engagerer dem. Indgå i en god dialog og vær ærlig omkring eventuelle problemer. Har virksomheden lavet fejl eller er der mangler der har brug for en udbedring, så læg dig fladt ned og undskyld. 

For det andet så skal kommunikationen på de forskellige digitale medier overvåges løbende. Dels for at kunne reagere hurtigt når kunderne stiller spørgsmål, dels for at kunne reagere hurtigt hvis der kommer negative kommentarer, så det ikke udvikler sig til en shitstorm.

Inden virksomheden går i gang med digital markedsføring på sociale medier, så er en god idé at gøre sig overvejelser omkring: Formål og målsætninger, indhold, medietyper, engagement og branding.

Vil du gerne have mere uddybende info om markedsføring på de sociale medier, så finder du en omfattende guide til det her:

Få styr på din online marketing

Det giver flere kunder og mere salg

Har du brug for hjælp og rådgivning til online markedsføring af din virksomhed? Så er det måske mig du har brug for.

Den rådgivning og hjælp til online markedsføring jeg giver, gør en forskel og hjælper virksomheden med at opnå de målsætninger der stillet op.

Hvorfor skal du vælge mig til at hjælpe med digital markedsføring af din virksomhed?

Her er 7 gode grunde til
hvorfor jeg er
den rigtige
samarbejdspartner

Jeg laver effektiv online markedsføring

Jeg har arbejdet med online markedsføring i mange år og prøvet næsten alle tænkelige løsningsmuligheder på forskellige problemstillinger. Så de budskaber og online medier jeg foreslår er gennemprøvede. 

Jeg ved de virker, og giver resultater som styrker virksomheden.

Du får din helt egen marketingafdeling

Hos mig er alt din online markedsføring samlet ét sted​.

Jeg laver digital markedsføring der dækker ALLE online marketingkanaler og markedsføringsaktiviteter. 

Jeg har ingen særinteresser i de enkelte digitale kanaler og medier Så uanset hvad virksomheden mål er med den digitale marketing, så bruger jeg altid de redskaber der giver den bedste effekt.

Og jeg arbejder med ALLE online medier.

Både med hjemmesider, sociale medier som Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube med flere, nyhedsbreve, annoncering på søgemaskiner som Google Ads og brug af influencers når det er relevant.

Og jeg laver alle marketingopgaver selv.

Uanset om de drejer sig om design, opsætning og vedligeholdelse af hjemmesider, udarbejdelse af tekster og overskrifter som sælger budskaberne, fotografering samt billedbehandling til hjemmesiden og opslag til sociale medier, opsætning af nyhedsbreve samt udsendelse til abonnenter, design af kampagner til Google Ads, skiring af at der bliver indhentet kundeanmeldelser på de produkter og services der bliver solgt og meget mere.

Ved at samle alt online markedsføringen hos mig, så sikrer du at der altid er sammenhæng i markedsføringen, uanset hvilke marketingkanaler og online medier der bliver indsat. Du skal ikke selv bruge tid på at lave markedsføring eller koordinere mellem forskellige bureauer. Og så får din digitale marketing et flot og effektivt professionelt design.

Fokus er der hvor virksomheden får mest værdi

At lave god digital markedsføring er ikke et spørgsmål om at sprede markedsføringsbudgettet ud på flest mulige aktiviteter.

Det handler i stedet om, at tage udgangspunkt i hvilke kunder, budskaber, onlinemedier og markedsføringsaktiviteter virksomheden får den største effekt af at anvende markedsføringsbudgettet på. Og så lave en fokuseret indsat netop der.

På den måde får virksomheden det absolut bedste resultat.

Jeg bruger tid på at lære din virksomhed at kende

Jeg sætter mig grundigt ind i din virksomhed og branche. For at få en præcis basis, ved udvikling af budskaber der rammer kunderne præcist og effekfuldt.

Hvad er det for unikke styrker der gør at virksomheden har opnået den position den har i dag? Hvordan står virksomheden i forhold til konkurrenterne? Hvordan ser kunderne virksomheden?

For at få det indblik, så har jeg med de fleste af vores kunder en aftale om at sidde et fast antal timer om ugen eller om måneden på virksomheden. På den måde får jeg virksomheden ind under huden, og det giver i sidste ende bedre løsninger på de udfordringer I står overfor.

Du bliver selv bedre til markedsføring og salg

Fordi jeg er på din virksomhed, og løbende snakker om hvordan vi kan få nye kunder og forbedre salget, så bliver du selv og virksomheden bedre til at lave online markedsføring og salg.

Du lære at tage hurtigt stilling til hvad der er for parametre der er vigtigst for kunden, og hvordan du bruger dem til at forbedre salgsprocessen.

Jeg har stor erfaring med online markedsføring

Jeg har arbejdet i mange år med markedsføring, produktstyring og salg.

For både små og store virksomheder.

Det giver en god ballast for de løsninger jeg foreslår. Så der er sammenhæng hele vejen rundt i virksomheden.

Ingen binding

Det bedste samarbejde opstår der, hvor begge parter har udbytte af det.

Jeg laver derfor ikke kontrakter med lange bindingsperioder. Og samarbejdet kan derfor opsiges med dags varsel, hvis det er nødvendigt.

Lyder det interessant?

Hvis du har brug for rådgivning og hjælp til online markedsføring af din virksomhed, så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, og høre mere om hvad jeg kan gøre for jer.

Hjælp til markedsføring af virksomheder - Michael Lønfeldt

Michael Lønfeldt

marketingekspert

52302455

ml@michaellonfeldt.dk