7 fejl i din markedsføring der gør at du spilder penge

Få den bedste markedsføring
lav lokal marketing
og find nye kunder

Wanamaker, en amerikansk handelsmand der levede omkring år 1900, er blevet berømt for at sige ordene “Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half”.

Der er heldigvis sket meget siden. I dag er der meget bedre muligheder for, at udnytte de ressourcer der bliver investeret i markedsføringen. Og følge op på hvordan ressourcerne bliver brugt, så du hele tiden kan optimere og forbedre.

Hvis du vil have fuld valuta for de penge du investerer i din markedsføring, og opnå resultater der rykker, så er det en god ide at undgå 7 typiske fejl mange virksomheder laver.​

Marketingplan
Marketingproces
Marketinganalyse
Markedsbearbejdning
Målsætninger
Implementering

Der bliver investeret mange penge i markedsføring både i B2B og B2C virksomheder.

Når jeg dagligt har kontakt til små og mellemstore firmaer. Så overrasker det mig gang på gang, hvor ofte jeg ser at der ikke er styr på, hvad pengene bliver brugt til. Og hvilke resultater markedsføringen har kastet af sig.

Ofte bliver reklamekampagner planlagt og udført fuldstændig uafhængigt af, hvilke andre aktiviteter der kommer før og efter. Og uden at der er en rød tråd i det grafiske design og budskaberne i kampagnerne set over tid.

Når der samtidig ikke bliver opsamlet data omkring effektivitet og målopnåelse for kampagnerne. Så kommer der ingen læring og opsamling af erfaringer, der kunne gøre markedsføringen bedre fremadrettet.

Her er de 7 fejl i din markedsføring der gør at du spilder penge. Det er fejl jeg støder på hver dag, og de betyder at virksomhederne ikke opnår de resultater, som eller er mulige.

Der bliver ikke lavet planlægning af markedsføringen

Overblik over marketingprocessen i små og mellemstore virksomheder

Jeg ved godt at planlægning lyder lidt tørt og ikke er særligt sexet. De fleste marketingfolk vil helst arbejde med den kreative udvikling af design og budskaber. Det er der mest prestige i.

Men god markedsføring består typisk af 10-20% kreativ udvikling og design af koncepter samt kampagner. Og så består de resterende 80-90% af de mere kedelige rutineprægede opgaver med at få implementeret markedsføringen i det daglige arbejdet. Herunder høre planlægningen.

En god planlægning er afgørende af 3 årsager: Den giver en optimal udnyttelse af budgettet uden spild på unødvendige aktiviteter. Den sikrer, at budgettet bliver brugt der hvor det giver mest valuta for pengene og dermed opnår de bedste resultater. Og som det tredje giver en god planlægning mulighed for at lære af både gode og dårlige kampagner, og derved løbende optimerer og blive endnu bedre.

Marketing processen

Den model der er vist herover bruger jeg selv som udgangspunkt, når jeg vurderer, udvikler, planlægger og impleterer markedsføring for mine kunder. Den giver overblik over de step en virksomhed gennemløber, og arbejder med dagligt, for at få en sammenhængende markedsføring som giver resultater.

Jeg forklare kort hvad den indeholder, for at give en idé om de trin det er nødvendigt at gennemløbe:

Proces-modellen er delt op i 7 forskellige trin. Den består dels af strategiske overvejelser (de 3 øverste trin), der typisk bliver revideret omkring hvert 3. år. Dels af de taktiske og operationelle opgaver (de 4 nederste trin), der bliver planlagt for et år af gangen og foregår løbende i den daglige drift.

Strategiske overvejelser

Mission, vision og kerneværdier der overordnet fortæller noget om hvem virksomheden er, hvad den står for, og hvor den gerne vil hen. Og det udgør grundlaget for branding og positionering i forhold til konkurrenterne.

Analysen giver en beskrivelse af markedet, opdeling i målgrupper og behandler virksomhedens interne ressourcer samt de eksterne udfordringer i omgivelserne.

Marketingstrategi hvor der, med udgangspunkt i mission, vision og analysen, bliver udarbejdet en oversigt med hvilke målgrupper virksomheden vil markedsføre sig overfor, og hvordan den vil gøre det.

Taktiske og operationelle opgaver

Målsætninger er afledt af de overordnede målsætninger virksomheden skal nå i det kommende forretningsår. Og der bliver fastsat et foreløbigt budget, som bliver vurderet løbende i forbindelse med udvikling af aktivitetsplanen.

Udvikling af en aktivitetsplan – en årskalender der viser aktivitet, tema, tidsrum og medier. For hver enkelt aktivitet/kampagne der er planlagt i løbet af året. Med planlagte omkostninger, så det er muligt at estimere et årsbudget.

Implementering er den praktiste gennemførelse af aktivitetsplanen.

Opfølgning er det afsluttende trin, hvor resultaterne bliver målt og evalueret. Med det formål at opsamle erfaringer om aktiviteter og kampagner i markedsføringen.

TIP

Processen med at planlægge markedsføringen virker for mange virksomheder som en tung og tidskrævende proces.

Tilpas modellen efter virksomhedens situation og behov. Som den er beskrevet her, så danner modelle udgangspunkt for arbejdet med markedsføringen.

Når den bliver skåret til efter forholdene, så er det en proces der kan gennemløbes i løbet af 2-3 uger. Og typisk kræver der bliver sat 1 arbejdsdag af ialt, fordelt på 4 møder af 2 times varighed: startmøde, analyse og konklusioner, udvikling af en aktivitetsplan, implementering.

TIP

Mange nystartede, små og mellemstore virksomheder mangler erfaring med planlægning af markedsføring. Og de mangler tiden til at få det lært og lavet i en travl hverdag.

Hent ekstern hjælp ind i virksomheden, fra professionelle der har arbejdet med processen. Få dem til at tilpasse den til virksomheden, og sætte en plan op for hvordan forløbet skal være.

Og brug dem på de områder hvor der mangler viden. Eksempelvis hvilke medier der er de optimale for virksomheden, eller til at lave opslag og få dem spredt ud.

Der ligger ikke en analyse til grund for tiltagene

Analyse af markeder og målgrupper

Mange virksomheder laver kun i meget begrænset omfang – eller slet ikke – analyse som forarbejde, inden de begynder at markedsføre sig. Det betyder at markedsføringen tager udgangspunkt i, hvad virksomheden sælger af produkter og ydelser i dag, til deres de nuværende kunder.

Det er slet ikke tilstrækkeligt, hvis man er en virksomhed, der gerne vil vækste og udvikle sig, af flere grunde:

For det første, så mangler der et grundlag for, hvad for budskaber der bliver anvendt, når vi gerne vil fortælle nuværende og potentielle kunder, at virksomheden gør det bedre end konkurrenterne.

For det andet, så mangler der en rød tråd i de budskaber vi sender ud. Da der ikke er klarhed over, hvad det er for kriterier kunderne lægger vægt på, når de køber produkter og vælger leverandør.

For det tredje, så mangler der overblik over, hvilke målgrupper der har størst potentiale i dag og fremover. Og hvilke produkter og services det kræver at udnytte potentialet, samt hvordan virksomheden skal markedsføre sig overfor dem.

Analysedelen bliver normalt udarbejdet i forbindelse med virksomhedens strategiske proces med undersøgelse, evaluering og valg af de overordnede strategier.

Det drejer sig om at få tilvejebragt et godt informationsgrundlag, for de beslutninger der bliver taget omkring marketingstrategierne i næste trin.

Analysen består af 3 dele: Markedet, målgrupper og SWOT analyse.

Analyse af markedet

Analyse af markedet drejer sig om at få defineret den branche, som virksomheden befinder sig i:

Hvordan ser værdikæden ud ?
- Råmaterialer
- Halvfabrikata
- Produktion (Produktudvikling, indkøb af materialer, produktion og samling, testning)
- Marketing og salg
- Eftersalg service
Hvordan er magtforholdet mellem leverandører, producenter, salgskanaler og kunder ?
Hvilke processer laver vi selv/køber eksternt i forhold til branchen ?
Er der forskel på markederne i de enkelte lande ?

Resultatet for markedsanalysen giver et overblik over branchen, og hvad det er din virksomhed gør anerledes end andre virksomheder i branchen.

Analyse af målgrupper

Analyse af målgrupper går ud på, at få styr på hvilke kriterier det er, der kan anvendes til at inddele kunderne i forskellige segmenter, så det giver mening i salgssituationen.

Når segmenterne er lavet, så drejer det sig om, at få beskrevet de forskellige målgrupper bedst muligt. Så det er anvendeligt i marketing og salg.

SWOT analyse

SWOT analysen skal give et billede af, hvor godt virksomheden klare sig i forhold til omgivelserne.

De interne styrker og svagheder skal ses i forhold til markedet generelt og de største konkurrenter. Det kan være forhold indenfor:

Kendskab til markedet
Viden på kerneområder
Økonomi
Personale
Markedsføring
Produkter/produktudvikling
Kundeservice
Kundeloyalitet

De eksterne muligheder og trusler omhandler faktorer i omgivelserne, som virksomheden ikke umiddelbart har mulighed for at influere, men må leve med. Det kan være områder indenfor markedsudvikling, markedstrends, konkurrencen, teknologisk udvikling og lovgivning.

Resultatet på SWOT analysen er en oversigt med de kritiske succesfaktorer (3-8 stk) der har en direkte og alvorlig indvirkning på effektiviteten og levedygtigheden af virksomheden.

TIP

Det bedste sted at starte sin indsamling af informationer, er at tage en snak med de af virksomhedens medarbejdere, der i dag har kontakt til kunder og leverandører – det kan være interne og eksterne sælgere, support- og servicemedarbejdere, indkøbere samt logistikmedarbejdere.

Ud fra det er det muligt at danne sig et foreløbigt overblik over, hvordan branchen ser ud, hvem de største konkurrenter er, og hvordan kunderne kan segmenteres. Og herefter kan virksomheden mere specifikt indhente yderligere informationer fra andre kilder, i det omfang det er nødvendigt.

TIP

Et godt sted at finde informationer om markedet og kunderne er hos din brancheforening. Der finder du ofte personer som har arbejdet med og i branchen i mange år, og derfor har stor viden om hvordan den ser ud, og hvad der sker.

Og hvis virksomheden også befinder sig på udenlandske markeder, så er der en masse informationer at hente på Eksportrådets hjemmeside http://um.dk/da/eksportraadet/

TIP

Hvis der er meget begrænsede ressourcer til indsamling, analyse og evaluering af informationer, så brug først og fremmest kræfterne på værdikæden.

Her er det ofte muligt at identificere forskelle i forhold til konkurrenterne, der – set fra kunden synspunkt – er afgørende for, om din markedsføring virkeligt rykker.

Der mangler en marketingstrategi

Evaluering og valg af marketingstrategi

Jeg har efterhånden set en del virksomheder, som ikke har en marketingstrategi.

Typisk hænger det sammen med, at de forudgående trin i processen med kerneværdier og analyse ikke er blevet gennemført – de er en grundlæggende forudsætning for, at marketingstrategierne overhovedet kan udvikles.

Det ses relativt ofte i virksomheder der har et godt salg, og hvor andre funktioner – som personligt salg via interne og eksterne sælgere – er afgørende for salget. Men det er en kortsigtet strategi ikke at bruge markedsføring rigtigt, og det kan betyde at virksomheden ikke reagerer hurtigt nok ved ændringer i markedet.

Formål med en marketingstrategi

Marketingstrategien skal grundlæggende øge salget og opnå en bæredygtig konkurrencefordel. Den omfatter alle grundlæggende, kortsigtede og langsigtede aktiviteter inden for markedsføringen. Der er vigtige faktore i udvikling, evaluering og udvælgelse af de bedste strategier, og derfor er med til at nå virksomheden mål.

Strategien er det sted, hvor alle indsamlede og bearbejdede informationer danner udgangspunkt for en beskrivelse af, hvordan virksomheden ønsker at markedsføre sine produkter og services.

Samlet eller individuel bearbejdning af markeder og lande

Det første der skal tages stilling til er, om virksomheden ønsker en samlet eller individuel markedsføring i de enkelte lande, der bliver bearbejdet. Eller om det skal være et mix.

Én samlet markedsføring betyder, at der ikke bliver taget hensyn til forskelle i markederne i de enkelte lande. Og de samme budskaber bliver anvendt overalt. Omvendt betyder individuel markedsføring, at budskaberne bliver tilrettet efter lokale forhold.

Ved en samlet markedsføring, så vil det være optimalt at markedsføre på ét sprog – engelsk – og køre en enstrenget mediestrategi med kun én hjemmeside, én version af sociale medier som Linkedin, Youtube, Facebook, ét nyhedsbrev og ét katalog.

Den rene form der er beskrevet her med én samlet markedsføring ses kun sjældent i den virkelige verden. Der finder altid oversættelser sted til de nationale sprog sted på de vigtigste salgsredskaber – typisk på webshops, kataloger, prislister og produktblade.

Ved en individuel markedsføring i de forskellige lande, vil alle marketingmaterialer blive oversat til de lokale sprog. Med en flerstrenget mediestrategi, hvor hvert enkelt land har sin egen hjemmeside, egne sociale medier, eget nyhedsbrev og eget katalog.

Ind imellem disse to yderpunkter, så findes der mulighed for at lave mix. Hvor man i nogle lande køre individuelt og i andre lande samlet.

Branding og positionering

Marketingstrategien skal også give svar på, hvordan virksomheden vil brande sig overfor kunderne/ offentligheden, og positionere sig i forhold til konkurrenterne.

Og det bliver fastlagt, hvilke primære segmenter man vil målrette markedsføringen imod, hvilke produkter der skal være de bærende, samt potentialet i mersalgsprodukter og tillægssalgsprodukter.

De sidste vigtige beslutninger drejer sig om, hvad der skal danne grundlag for markedsføringen:

 • Hvilket informationebehov har målgrupperne forskellige steder i beslutningsprocessen?
 • Hvilke budskaber skal være de bærende?
 • Hvilke medier passer bedst til budskaber og målgrupper?

Et godt redskab til at få styr på kundernes adfærd er at arbejde med en salgstragt. Den kan være større eller mindre, alt efter hvor kompliceret salgssituationen er.

Salgstragten bør sættes seperat op for henholdsvis offline og online aktiviteterne. Det gælder især i virksomheder, hvor der er et betydeligt salg via personling salg med interne og eksterne sælgere, og samtidigt er et stort potentiale i online-salget. Fordi der bliver markante forskelle i hvordan salgsprocesserne forløber.

Typiske trin i en salgstragt er:

 • Eksponering og interesse
 • Overvejelse, evaluering og beslutning
 • Køb
 • Kundeloyalitet

Sammenhæng i online og offline markedsføringen

Det kan være svært at få en sammenhængende markedsføring i virksomhederne i dag. Fordi budskaberne online er personlig kommunikation rettet mod den enkelte kunde, hvorimod budskaberne offline er massekommunikation, der har en mere generel karakter.

Det er altafgørende for opbygning af budskaber og tekster, at der er en rød tråd i kommunikationen. Så uanset hvor det er kunder, leverandører og salgskanaler møder virksomheden – hjemmeside, nyhedsbreve, brochurer, produktblade, messebannere mm – så er det samme budskaber og formuleringer de ser.

Og resultatet er en markedsføring, hvor offline og online aktiviteterne støtter og forstærker hinanden.

TIP

I en nystartet, lille eller mellemstor virksomhed – og især i B2B virksomheder – kan det være småt med ressourcerne til markedsføringen – både med hensyn til personale og budget.

Overvej derfor om ikke en enstrenget strategi er det bedste valg. Hvor alle marketingmaterialer og alle egne medier (hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev, kataloger mm) bliver lavet på engelsk. Og kun hvis det er absolut tvingende for at gennemføre et salg, så bliver det nødvendige materiale oversat til lokale sprog.

Efterhånden som markederne udvikler sig, er det så muligt at tilføre flere midler til markedsføringen i de bedste lande (nuværende og fremtidigt salg). Og lave lokale løsninger.

TIP

Når det drejer sig om at få sammenhæng i online og offline markedsføringen. Så er et af hovedproblemerne, at de to grene ofte bliver anset for at være adskilte discipliner. Med egne eksperter og uddannelser.

Det giver ofte problemer i virksomhederne i dagligdagen, hvor online og offline aktiviteterne er adskilte funktioner, der bliver varetaget af forskellige medarbejdere.

Virksomheden har flere muligheder for at sikre en sammenhæng mellem dem:

Finde en person med både online og offline erfaring til at stå for markedsføringen.
Lave en overordnet koordinering, hvor chefen er ansvarlig for sammenhængen.
Sørge for at markedsføring og kampagner udvikles sammen af de to afdelinger.

Der er ikke målsætninger for markedsføring og kampagner

Fastlægning af målsætninger i markedsføringen

På det her trin bliver virksomhedens overordnede målsætninger brudt ned efter, hvad de betyder for markedsføringen.

Udgangspunktet er året før – hvad der blev nået af resultater på baggrund af marketing-aktiviteterne. Og så bliver det specificeret ud, hvordan vi skal nå målsætningerne i år – hvilke produkter og målgrupper skal vokse, og hvordan.

Der bliver i første omgang kigget på, hvilke kundegrupper vækst er muligt i, i hvilke af de potentielle kundegrupper indtjeningsmulighederne er størst, samt hvilke kundegrupper der ud fra et strategisk synspunkt vil være det bedste valg, set i forhold til den fremtidige udvikling og konkurrenterne.

Det skal ses i sammenhæng med potentialet i de produkter der eksisterer i dag, samt de nye produkter virksomheden forventer at præsentere for kunderne i løbet af de næste 12 måneder.

Marketingmål

Dernæst vurderes hvilke marketingmål virksomheden vil anvende – Det kan bl.a. være:

Salg til nye kunder
Kundeloyalitet og gensalg til eksisterende kunder
Øget tillægssalg
Øget mersalg fra
Eksponering i offline medier
PR eksponering
Generering af nye leads
Flere besøgende fra Google på hjemmesiden
Flere fans på sociale medier
Flere nyhedbrevsabonnenter
Engagement
Forbedring af konverteringsrater

Disse mål bliver splittet op på offline og online aktiviteterne.

Og til sidst bliver der opsat specifikke værdier for de mål der blevet valgt ud.

Eksempel: Omsætningen skal vokse med 20% næste år

Hvis vi siger at 10% skal komme fra online delen. Så er det muligt at regne baglæns via antal eksponeringer samlet, antal leads, og konverteringsrate, og kalkulere sig frem til et konkret tal for, hvad det vil koste markedsføringsmæssigt.

De resterende 10% kommer fra sælgerne i marken. Her kigger vi ind i, hvor i beslutningsprocessen det er de har brug for hjælp fra marketing, samt hvad det vil koste.

 

Når der nu er et samlet overblik over aktivitetsniveauet, så er det muligt at fastlægge et foreløbigt budget for markedsføringen. Det skal selvfølgeligt ses og vurderes sammen med aktivitetsplanen.

TIP

Ved nedbrydning af de overordnede virksomhedsmål til hvad det betyder for markedsføringen. Så er det helt oplagt, at bruge de salgstragte der er udviklet under marketingstrategien.

De enkelte trin bliver for online aktiviterne tildelt forskellige mål som:

Eksponering og interesse
 – besøgende på hjemmesiden
 – fans på sociale medier
 – antal nyhedsbrevsabonnenter
Overvejelse, evaluering og beslutning
 – tid på hjemmesiden
 – sete antal sider på hjemmesiden
 – delinger, kommentare likes
 – nye leads
Køb
 – salg – stk og beløb
 – margin
Kundeloyalitet
 – tilfredshed
 – genkøb

Og ud fra de fastsatte mål er det muligt at fastlægge de nøjagtige værdier for, hvad det er marketing skal præstere for at virksomhedens mål bliver opfyldt.

TIP

Hvis din virksomhed ikke tidligere overordnet har arbejdet med strategier og målsætninger, så kan det være svært at komme i gang med målsætninger for markedsføringen.

Fordi der ikke er et erfaringsgrundlag fra tidligere år, som der kan arbejdes videre med. Og fordi der mangler overordnede målsætninger, som kan brydes med på hvad det betyder for markedsføringen.

Så kan du tage udgangspunkt i de ambitioner du har med virksomheden på sigt – eksemplvis en fordobling af salget i løbet af 5 år. Og så splitte det op i hvad det betyder for væksten i salget i det enkelte år.

Men husk at sætte realistiske målsætninger, i forhold til hvad du har til rådighed af tid og økonomiske midler.

Der mangler en aktivitetsplan for aktiviteterne

Aktivitetsplan for årets marketingaktiviteter

Aktivitetsplanen indeholder en konkret plan for hvordan markedsføringen bliver ført ud i livet, i et forretningsår.

Den starter med en oplistning af de aktiviteter virksomheden vil gennemføre i løbet af året. Det kan være i forbindelse med messer, sæsonrelaterede begivenheder, produktlanceringer eller andre kampagnetemaer.

Når oplistningen er klar, så bliver aktiviteterne lagt ind i en kalender med start og slut datoer. Og det bliver besluttet, hvilke medier der skal anvendes til spredning af budskaberne.

Til sidst bliver et budget tildelt den enkelte aktivitet.

Selvom det her er beskrevet trin for trin, så er det selvfølgeligt en proces der er interaktiv og går frem og tilbage. En beslutning eller ændring ét sted fører til ændringer andre steder i planen.

Når aktivitetsplanen er klar, så bliver der lavet produktionsplaner for hver enkelt aktivitet. Så alle deltagere i processen (ledelse, marketing, salg, indkøb) er klar over hvordan forløbet er. Produktionsplanerne vil typisk indeholde en tidslinje med informationer og deadlines omkring:

 • Oplægsmøde – tema, udformning, specielle ønsker
 • Udkast til materiale
 • Korrektur
 • Endelig godkendelse
 • Deadline for absolut sidste ændringer
 • Datoer for hvornår materialet bliver brugt i de forskellige medier.

TIP

Der er mange forskellige programmer til opsætning og vedligeholdelse af en aktivitetsplan. Men det behøver ikke være særligt avanceret.

Det vigtigste er at få et overblik over, hvilke aktiviteter der bliver gennemført, hvornår og i hvilke medier.

Det er min erfaring at et simpelt Excel regneark med en årskalender, samt søjler for kampagner og medier er fuldt ud tilstrækkeligt.

Og det samme gælder produktionsplanerne for den enkelte kampagne.

Kampagnerne bliver dårligt implementeret

Implementering af markedsføringsaktiviteterne

For at kunne lave en optimal implementering, så er det nødvendigt med lidt planlægning inden det bliver sat i gang. Og selvfølgeligt allerhelst en gennemgang af de tidligere trin jeg har beskrevet herover.

Uden planlægning har markedsføringen et dårligt grundlag at arbejde med, og det viser sig typisk i en dårlig implementering.

Fordi marketingmedarbejderne er optaget af de daglige opgaver, og opståede problemer der kræver en hurtigt løsning. Og derfor skubber eller helt glemmer at få lavet budskaber, en tidsplan og indhold, så nuværende og potentielle kunder får besked om at virksomheden deltager på f.eks. en messe. Det får derfor karaktér af hastearbejde, der mangler kvalitet.

Implementeringen er den operationelle gennemførelse af aktivitetsplanen

Det starter med en produktion af det indhold kampagnen skal bruge. Udforme de budskaber der passer til. Få skrevet overskrifter og tekster, samt få lavet visuelt materiale – foto, video.

Og herefter sat det hele op grafisk så det ser godt ud, og er i overensstemmelse med retningslinjerne.

Til sidst kommer så spredningen på medierne. Det kan være opslag til hjemmesiden og de sociale medier, udsendelse af nyhedsbreve, forsendelse af direct mail til kunderne, materiale til forhandlerne og meget mere.

Generelt arbejder man med budskaberne på 3 niveauer: De budskaber der bliver brugt inden aktiviteten finder sted, budskaber mens aktiviteten løber og budskaber som opfølgning efter aktiviteten.

Et godt eksempel herpå er en messe.

Hvor man inden messen vil gøre kunderne opmærksomme på, at virksomheden deltager, og laver teasere der får dem til at besøge standen. Mens messen er i gang, skriver løbende opslag om hvad der sker. Og efter messen laver ”tak for jeres besøg” og ”dem der ikke deltog på messen kan se nyhederne hos sælgerne” markedsføring.

TIP

Hvis en virksomhed er præget af dårlig implementering af marketingaktiviteterne, så er det vigtigt at lave en simpel aktivitetsplan og sørge for at marketingmedarbejderne får lagt produktionsplanerne ind i deres kalender.

Og står du i en akut situation, hvor der pt ikke er tid til udvikling af aktivitetsplan og produktionsplaner. Så er det en god idé at lave en tæt opfølgning, i form af et ugentligt møde med marketing omkring hvad der sker, hvor langt de er med de forskellige aktiviteter, og hvilke opgaver der ligger i den nærmeste fremtid.

Ingen opfølgning på markedsføring og kampagner

Opfølgning på resultater i markedsføringen

Jeg oplever virksomheder der har hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier, hvor der ikke bliver fulgt op på hvordan det går.

Ikke engang de meste simple statistikker over besøg, tid på websitet, antal læste sider, åbningsrater, afmeldingsrater og udviklingen i antallet af fans. Og slet ikke hvordan besøgendes, abonnenters og fans adfærd er, og om det kan gøres bedre.

Opfølgning ligger til sidst i processen, men den skal tænkes ind meget tidligere.

Det er vigtigt, at alle medier (især online) er sat korrekt op fra starten af, for at det overhovedet er muligt at måle resultaterne.

Hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier skal sættes rigtigt op teknisk og kobles sammen.

Og hver enkelt kampagne bliver sat op løbende, så det er muligt at følge hvor godt den præsterer.

Efter kampagnerne er gennemført, skal der laves en evaluering af resultaterne.

For at se hvad vi kan lære af det. Dels med hensyn til den generelle markedsføring, dels med hensyn til tilsvarende kampagner. De kampagner der kører igen næste år, bliver sammenlignes med kampagnen i år, for at se hvordan vi er blevet bedre.

TIP

I en travl hverdag kan det være svært at huske og finde tid til en opfølgning på markedsføringsaktiviteterne.

Lav derfor et fast et månedligt møde med marketingafdelingen.

For at få en opfølgning på hvordan det er gået generelt i forhold til målsætningerne, hvad virksomheden kan lære af de enkelte kampagner, samt hvilke aktiviter der ligger i fremtiden.

Afrunding

Det var mine erfaringer med de 7 fejl i din markedsføring der gør at du spilder penge.

jeg håber, at du har fået lidt viden omkring, hvad der skal til for at få en god markedsføring, som udnytter budgettet optimalt.

Det handler overordnet set om tilrettelægning og eksekvering af markedsføringen. Så der hele tiden er styr på hvad virksomheden gør og hvorfor.

Og hvis det er i orden, så kommer resultaterne.

Læs artikler på bloggen: